«Sedmero zásad veřejného činitele | Hlavní| Volím rozumnou změnu »

Sedmero základních požadavků na politickou stranu (Koho volit?)

Na počátku byla loni na jaře jednoduchá otázka: Koho volit? Pořád na nic nenacházím odpověď:-(Sedmero_logo_default  
Rád bych zvolil stranu která:
1) bude hájit svobody jednotlivce s respektem ke svobodě druhých
2) zajistí spravedlivou vymahatelnost jasného práva a povinností pro všechny občany
3) pomůže napřímo a systematicky sociálně/zdravotně potřebným
4) bude v ČR klást velký důraz na vzdělání obyvatel a trénik jejich odolnosti manipulaci a povede lidi k odpovědnosti
5) omezí ovlivnitelnou státní moc a její vliv na život lidí a tím možnou korupci; minimalizuje státní byrokracii
6) umožní rozumný trvale udržitelný rozvoj území a krajiny pro život společnosti
7) ocení slušnost a smysluplnou práci
Chci toho tolik? Proč nenacházím volitelný nezkorumpovaný tým rozumných lidí, nereprezentujících jen úzkou zájmovou skupinu všehoschopných "vyvolených", kteří se jen nestarají o svoji malou domů:-! ? Může v naší společnosti opět vládnout rozum? Kdy se začně opět oceňovat smysluplná tvůrčí práce?
Snad nezbude nic jiného, než-li si založit vlastní stranu :-D :-D :-D ?
Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2010/03/sedmero-z%C3%A1kladn%C3%ADch-po%C5%BEadavk%C5%AF-na-politickou-stranu-koho-volit.html