«Stop dabingu! | Hlavní| Změna je možná - lidi nevzdávejte to! (za 4 roky znova) »

Černošice vyměnily 2/3 politiků!

Změna je možná! Vyměnili jsme politiky! Cernosice_znak

Letos 2010 máme v Černošicích nově zvolené zastupitelstvo
s následujícím rozložením mandátů:

(1) Věci černošické: 12 [57%]
(2) Nezávislí pro Černošice: 3 [14%]
(3) TOP09: 2 [10%]
a po jednom mandátu VPM, Hnutí na podporu hasičů, ODS a nezávislí kandidáti mají jen svoji novou 1čku, Sdružené nezávislých kanditátů a ČSSD.
Černošická výzva žádný.

Místní nezávislí kandidáti mají tedy 71% mandátů a s TOPkou dokonce 81%!

V roce 2006 byly podíly zastupitelů následující:
ODS:7, Volba pro město: 4, Věci veřejné: 4, KDU-ČSL: 4, ČSSD: 2, Hasiči: 1, Nestraníci: 1.

Vyznačení kdo z předchozího zastupitelstva zvoleného v roce 2006 nebyl opět zvolen je také jasné. Skončili všichni stávající zastupitelé ODS, zůstává jen jejich nová Jednička = Goldová Veronika, za VPM jen pan Strejček, ČSSD Mašatová.

Z TOPky máme v zastupitelstvu města nyní již zároveň poslankyni parlamentu Langšádlovou a nově pana Wolfa. Nově doplní zastupitelstvo 3 lidé z "Nezávislých pro Černošice": pan Hradílek, Otava a Ticháček.

Největší gratulace však patří lidem z Věcí černošických:

Paní Daniele Göttelové; Mgr. Filipovi Kořínkovi; Ing. Tomášovi Hlaváčkovi; PhDr. Ph.D. Lence Kalouskové; Ing. Mileně Paříkové; Ing. Pavlovi Tichému; doc. PhDr. Ph.D. Karlovi Müllerovi; Mgr. Martinovi Stádníkovi; Ing. Tomášovi Kratochvílovi; Davidovi Hendrychovi, MBA; Petrovi Zmatlíkovi a MUDr. Josefu Krausovi!

Velký dík pak směřuje autorům iniciativy VP: Černošice nedejme se!
Petrovi Kubínovi, Martinovi Moravcovi a Jiřímu Mudrovi za jejich odvahu a otevřenost.

Díky všem černošickým voličům, že vyměnili místní komunální dalmatinské politiky. Budoucnost Černošic má opět pozitivní naději. Hodně rozumu při vašem jednání milí noví černošičtí zastupitelé!

Přeji všem lidem u nás méně korupce, sobectví a více zravého selského rozumu čistě ve vašem zájmu.

Krásný tvůrčí den:-) přeje Ing. Mojmír Macek

Pomery_2010vs2006

Nezávislí kandidáti mají celkem 71% mandátů v zastupitelstvu! (VČ+NPČ)

Zajímavé jsou výsledky i po jednotlivých okrscích a k tomu příslušná přehledná mapa města s barevným rozlišením jednotlivých okrsků na webu MÚ. K zamyšlení o sociální struktuře voličů v těchto částech města, ve vazbě na jejich jistorický vývoj:-)

 

Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2010/10/%C4%8Derno%C5%A1ice-vym%C4%9Bnily-politiky.html