«Změna je možná - lidi nevzdávejte to! (za 4 roky znova) | Hlavní| Rozsviťme Česko »

Protikorupční opatření Černošic

Město Černošice se připojilo k akci sdružení "Oživení" a přihlásilo svá protikorupční opatření na mapu bez korupce. Jaká tedy jsou? Přikládám výpis z mapa.bezkorupce.cz

1) Řešení škod způsobených městu
Ustavena škodní komise - odpovědnost jednotlivých pracovníků města.

2) Otevřené rozhodování orgánů města
Podklady jednání zastupitelstva předem na webové stránce (www.mestocernosice.cz). Zápis a přehled usnesení z každého zasedání na webu a v tisku. Jednacího řádu vstřícný veřejnosti. 30 minut na začátků zasedání pro různé otázky a podněty veřejnosti, na konci bod "různé". Ze schůzí rady zveřejňovány podrobné zápisy na webu a v městském tištěném periodiku. 

3) Objektivní radniční média
Zastupitelstvo schválilo pravidla vydávání městského periodika Informační list Černošice, včetně jmenování profesionálního externího redaktora a zcela nezávislé redakční rady nezávislé na zastupitelstvu a bez účasti politiků (jen osobnosti, odborníci veřejnost). Vyčleněn prostor pro názory občanů a pro názory/příspěvky zastupitelů.

4) Prevence střetu zájmů zastupitelů
Všech 12 zastupitelů za Věci černošické a několik dalších z partnerských stran podepsali etický kodex pro eliminaci konfliktu zájmů (dle "Desatera" sdružení Oživení); kontrolnímu výboru (s účastí opozice) předkládána prohlášení o vlastnictví pozemků v katastru města, funkci, zaměstnání či vlastnickém podílu ve firmách a organizacích aj.

5) Otevřené a hospodárné nakládání s nemovitým majetkem
Vedení města zveřejnilo přehled nemovitého majetku města. Novela jednacího řádu stanovila požadavek jmenovitého hlasování v zastupitelstvu ve všech bodech týkající se rozpočtu a nakládání s majetkem města. Budou využívána elektronická tržiště, online výběrová řízení a elektronické aukce.

6) Transparentní smluvní vztahy
Na webu přehledně a viditelně zveřejněny všechny dlouhodobé smlouvy s dodavateli. Průběžně zveřejňovány zastupitelstvem nebo radou nově schválené smlouvy na projekty, zakázky a nákup služeb nad 100 tis. Kč.
(najdete na http://www.mestocernosice.cz/smlouvy-1/)

7) Transparetní hospodaření městských společností
Nevztahuje se na Černošice.

8) Transparentní rozpočet města
Podklady k jednání zastupitelstva o rozpočtu zveřejněny na webové stránce. Průběžné informace v tisku. Zvažuje se forma detailnějšího zveřejnění.

9) Transparentní veřejné zakázky
Na web zakázky nad 100 tis., výhledově nad 30-50 tis. Kč. Pro menší nákupy bude využíváno elektronické tržiště. Důraz na oslovování vyššího počtu dodavatelů. Zpracování kontrolních rozpočtu na stavební zakázky.

10) Transparetní dotační řízení
Stanovena pevná kritéria pro granty pro kulturní oblast, pro sociální sféru i pro podporu dětí, mládeže a sportu. Posuzování grantových žádostí odbornou komisí. Konečně rozhodnutí v rukách zastupitelstva. Kontrola ročních zúčtování kontrolním výborem.

Moc jsem zvědavý, jak se podaří novému vedení města uspět po 8 letech vlády jedné partičky kolem naštěstí již bývalého starosty Rádla a vypořádat se s řízením skoro 200 pracovníků úřadu jak v Černošicích, tak v Podskalské v Praze. Je třeba zůstat neustále ostražitý:-)

Myslíte si, že výše uvedená opatření budou fungovat? Jaký je Váš názor?

Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2011/03/protikorup%C4%8Dn%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8Derno%C5%A1ic.html