«Rozsviťme Česko | Hlavní| 7 důvodů pro zrušení krajů »

(1) OCHRANA SVOBODY: Můžeme být svobodní bez ekonomické svobody?

Kam se to poděla ta proklamovaná svoboda? Jsme ještě SVOBODNÍ? Neunikají nám ty opravdu podstatné věci ze zřetele? Máme skutečnou svobodu slova, pohybu, vyznání, važme si toho a nezapomínejme na to. V oblasti svobody podnikání, ekonomické nezávislosti a volného života ve společnosti již to tak slavné není. Cítit se svobodně, dělat si co chci, být nezávislý na okolí to je ještě relativně možné, ale... Asi málokdo z nás však chce žít jako poustevník v lese s vodou ze studánky, lovit si zvěř a žít ve srubu a vzdát se civilizačního pokroku. Následky pro zdravou psychiku u většiny z nás, by asi byly masakrující. Bylo by však něco takového vůbec možné? Kolik předpisů by takovýto poustevník porušil? Jak by užívání cizího lesa, pitné vody ze studánky či dokonce prodej přebytků turistům vnímaly úřady? Blázinec, soud, kontrola hygieny či dokonce vězení? I když je to absurdní, všechny varianty z předešlé věty jsou nejen hypoteticky možné. Svoboda jednotlivce je však již v současné době těžko představitelná bez svobody ekonomické. Aneb největším nepřítelem rakovině zbytněného státu a oligarchů je samostatně myslící člověk s plnou peněženkou.

Nové technologie umožnily v poslední době nevídaný pokrok v lékařství, radikálně změnily svět financí, automatizovaly výrobu a dopravu a přinesly čipy do nejzapadlejších koutů země. Ruku v ruce s rozvojem technologií a materiálního blaha však ustoupily do pozadí filosofické základy fungování společnosti. Digitalizace světa a díky ní možná podrobná analýza chování lidí umožnila dramatický rozvoj věd souvisejících s chování lidí a mas, včetně technik manipulace druhými.

Přehršel lehce nakvašených absolventů především některých humanitních oborů horko těžko nachází uplatnění v médiích, sociologii, PR, reklamě, politice a všelijakých souvisejících činnostech zaměřených na ovlivňování mas. Ruku v ruce s bobtnáním státu, nárůstu počtu příživníků přisátých na přerozdělovací toky peněz to není dobrý trend. Vede to ještě k většímu rozdělování společnosti. V minulosti nikdy nebyli lidé pod tak masivním tlakem a ovlivňováním z médií, zahlcováni spoustou informačního smetí a záměrně pod tlakem měněny jejich názory a rozhodnutí ze strany public relations mágů. Výkřiky rozumu se ztrácí ve smetišti mediální masáže telenovelového braku a bulváru, který barevně svítí z obrazovek mnoha domácností. Díky tomu lidé ztrácení pozornost a nervy, ztrácejí schopnost učit se, a co je nejhorší, stávají se čím dál tím náchylnější manipulaci. Sytí, kteří plavou v ohřívající se lázni… ale jak dopadanou žabičky v hrnci s vodou na vařiči víme, že? Je jasné, že finanční bublina z posledních let je hnána růstem žití na dluh. Oligarchové sice lidem zajistí chléb (třeba na dluh) a o hry se postarají jejich hradní šašci, ale je to správné smysluplné naplnění lidské existence? Nehladoví systému věří, ale kam až to může dojít?

Skutečná individuální svoboda nemůže existovat bez ekonomického zajištění a nezávislosti. Lidé, kteří hladoví a jsou bez práce se stávají materiálem, ze kterého se dělají diktatury. ~ Franklin D. Roosevelt

Jak moc lze být svobodný bez ekonomické nezávislosti?

Pro ochranu svobodného myšlení, je potřebné posílit a motivovat jednotlivce pro tvoření, vzdělávat děti k samostatnému přemýšlení, vychovávat k a kultivovat slušnost, mít nezávislá média a bránit rozum před fanatismem a vrtochy psychopatů a sekt. To vše pak velmi špatně půjde bez silné lokální ekonomiky a především soběstačnosti duševně i materiálně:-) bohatých jedinců. Pojďme se tedy zamyslet, jak odstranit bariéry byznysu, motivovat lidi k tvoření, resuscitovat význam rodiny ve společnosti a zlepšit smysluplné vzdělávání studentů. Co pomůže konkurenceschopnosti Česka v globalizovaném světě? Pojďme se společně zamyslet jak odstranit bariéry byznysu, pečovat o férové prostředí pro život i byznys, motivovat lidi k tvoření, zlepšit náladu, resuscitovat význam rodiny ve společnosti a pomáhat vzdělávání studentů a jejich schopnosti samostatně myslet. Bez odvahy každého z nás to nepůjde, ale stojí to určitě za to.

V ČR privatizace doběhla do závěrečného stadia = převedení CZ majetků z vlivu státu a českých daňových rezidentů: většinou nikdo ani pořádně neví, kdo je vlastníkem těch zbylých podniků, co u nás jakžtakž fungují. Tichomoří, šejkové, naši vlastní politici, oligarchové či sibiřané? Díky nárůstu státního přerozdělování, dotacím a regulaci dochází trvale k přelívání kapitálu do rukou úzké skupiny penězi ošálených padouchů a snižování kupní síly obyvatelstva. Přináší nám zahraniční masivní investice opravdu reálný dlouhodobý efekt? Nevyplatíme na dividendách do zahraničí a peněžních tocích za předražené subdodávky od firem ve skupině více? Čím se budou Češi živit za 10 let? Logistikou v době nástupu autonomní dopravy? Vozit do naší zatím krásné krajiny a čisté přírody bohaté "cizince" na dovolenou? Globální přerozdělování aktiv je hukot. Svoboda cimrmanovského ducha kříženého se Švejkem Česko nenasytí. Borcům co mají své exkluzivní haciendy a luxusní restaurace po světě bude vyždímané Česko za chvíli ukradené.

Jsme ještě svobodní? Zasloužíme si svobodu? A vyplatí se to?

Východisko: OCHRANA SVOBODY jednotlivce s respektem ke svobodě druhých a kultivace slušnosti se vždy vyplatí a je cestou k smysluplnému žití.

Dokud si lidé nezačnou vážit sami sebe, být hrdí na každý dobrý počin a v každodenním životě nebudou kultivovat slušnost a skvělost ve všem co dělají, půjde do s námi od desíti k pěti. Představa, že chování společnosti a všech jedinců se dá centrálně uřídit, svázat předpisy a zregulovat je lichá. Svoboda jednotlivce byla a je základem prosperity všech úspěšných společností. Pokud projdete historií od starověku až po současnost, tak naleznete spousty příkladů, kdy omezování svobody vedlo ke krachu zřízení. Motivovaný jedinec je základem inovace ve společnosti a energií pro její rozvoj. Přerozdělování peněz ve jménu předpisu je bohužel často jen příležitostí pro všehoschopné se přiživit na úkor druhých a vede k velké neefektivitě. Svoboda byla, je a bude hlavní motivátorem jedince a tedy energií pokroku. Jen díky sebevědomým lidem, kteří tvoří, mají radost z výsledku své práce a svobodu v tom co podnikají je možné společnost rozvíjet a dlouhodobě zajistit její trvale udržitelné fungování. Jakýkoliv pokus o svázání rukou a omezování vždy vedl a povede k degeneraci a zvýhodnění pár jedinců na úkor většiny. Proto chraňme svobodu, vyplatí se to! Neb jak jeden moudrý evangelík řekl: „Když Hitler začal likvidovat Židy, mlčeli jsme. Když pozavíral komunisty, byli jsme zticha. Poté co zavřel katolíky, zůstali jsme sami.“

Jak omezit vliv padouchů na společnost a omezit jejich snahu škrtit naši svobodu?

Pro společnost není prospěšná jakákoliv "x.kracie" menšiny nad většinou. "Přímá demokracie" a rozhodování jednotlivce o všem se však také dá zneužít prostřednictvím mediální manipulace masami. Proto je tak důležitá zastupitelská demokracie, jejímž cílem by mělo být vyvolit ty nejlepší do zastupitelských orgánů a podrobit je tvrdé a aktivní veřejné kontrole. Vždy však bude nejlepší omezit moc a finanční doping mnoha úřadů, ať mají na papíře sebeušlechtilejší důvody své existence. Proto musí perfektně fungovat aktivní spravedlnost - právní systém, který dohlíží na zneužití moci na úkor druhých. Pokud se však právo zvrhne v nástroj pro útlak a zastrašování lidí a převáží litera nad smyslem zákona, pak to nekončívá dobře. Kolikrát jsme si to u nás v historii již zažili? Demagogie a snaha o omezování občanských svobod, zastrašování, vyhrožování, uplácení voličů a agresivní negativní předvolební kampaně jsou jen důsledkem závistivého zastaralého bolševického myšlení mnoha lidí. Politická scéna se pak zvrhává v kolbiště egocentrických exotů a nerozvíjí se svoboda kultivovaného projevu. Kam vedla v minulosti třídní nenávist, si snad všichni pamatují! Doufám… Nedopusťme do společnosti návrat rozeštvávačů lidí a třídního boje. Jen úspěch jedněch může pomáhat těm druhým slabším, jinak skončíme postupně všichni s holým zadkem v žumpě vzájemné nenávisti a závisti. Proto chraňme svobody jednotlivce s respektem ke svobodě druhých! A hlavně chraňme si své padouchy a zároveň je sami v sobě držme na uzdě. Padoušství je tak trochu v každém z nás, jen svatí a proroci tvoří výjimku. Pokud je ve společnosti padouchů celkem dost a malých, prostě tak akorát, tak vládne demokracie v rovnováze. Pokud menší padouchy vymlátí ti silnější a je jich tak málo, že se na ostatní dokážou domluvit, pak nastává totalita. Pokud se padoušství jak virová epidemie přemnoží, nastává anarchie. Na padouchy funguje jediná ověřená strategie: postavit je vzájemně proti sobě, nechat je se veřejně znemožnit, nebýt jejich podporovatelem, nebýt jim potravou a ponechat je vyhladovět a neustále pracovat na své vlastní nezávislosti. To je jediná cesta, jak je omezit. Bez ochrany svobody, ocenění tvoření a kultivace slušnosti to nepůjde. Dělejme věci nejlépe, jak umíme, a mějme respekt k svobodě druhých.

Jak tedy pomoci konkurenceschopnosti Česka v globalizovaném světě?

Pokud patříte k 5% myslící menšině, tak je Vám to jasné. Uklidte_si_tady_ten_bordelPro těch dalších 15% co si myslí, že myslí to řeknu po lopatě: Nechme lidi svobodně tvořit, kultivujme slušnost a dejme přes prsty všem parazitům, kteří se chtějí přiživit na druhých pomocí zbytnělých předpisů, rozeštváváním, manipulací a přerozdělováním. Svoboda pro podnikání je ta největší globální výhoda v současném světě. Bez jasného právního systému a vymahatelné spravedlnosti to samozřejmě nepůjde. Pro ten 85% zbytek populace, co by si raději nechal urazit ruku, než aby samostatně myslel, mám jednoduchou radu: Žij a nechej žít!
(p.s. prošli jste testem? :-))

Čtěte dál: (2) SPRAVEDLNOST a VYMAHATELNOST jasného PRÁVA v ČR

Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2014/09/1-ochrana-svobody.html