«(1) OCHRANA SVOBODY: Můžeme být svobodní bez ekonomické svobody? | Hlavní| Ano, hned Vám bude líp »

7 důvodů pro zrušení krajů

  1. Česko je malá země a nepotřebuje tolik úrovní samosprávy - 14 krajů.

    Obce s rozřířenou působností (205) jsou dostatečně silným regionálním celkem, mají blízko k lidem a přitom mohou efektivně koordinovat regionální aktivity se sousedy.

2. Krajské úřady a jejich provoz zbytečně stojí veřejné rozpočty přes 10 miliard korun ročně + výdaje na mnoho nesmyslných, neefektivních a předražených "dotačních" zakázek a vyvolané náklady na zvýšenou byrokracii v to něpočítaje.

3. Aktuální "kompetence" krajských úřadů je možné rozdělit mezi obce s rozšřenou působností (ORP) a stát. Kraje jsou zbytný mezičlánek státní správy. Nikdy nevyřeší příčiny neefektivity na centrální úrovni státu anebo obcí, jen celou situaci ještě komplikují, prodražují a jsou dalším mezičlánkem pro bujení korupce.

4. K čemu potřebujeme další razítka, informační systémy - registry, datová centra, předpisy a budovy plné úřadníků? Stačí přece ty centrální a data je lepší zabezpečit jednou pořádně...

5. Kraje zavádí zmatky, komplikace a nekoncepční postupy do státní správy a samosprávy, zbytečnou byrokracii. Další zbytná kvanta předpisů a regulativů. Vyzná se v nich vůbec někdo? KÚ komplikují zbytečně efektivní elektronizaci státní správy. Veškeré systémy již jsou na centrální či obecní úrovni a na krajích se především plýtvá a duplicitně investuje do zbytečných agend, které může rozumně vykonávat efektivní stát ve spolupráci s obcemi. Na obecní úrovni má smysl investovat, na krajské je to hloupost anebo...

6. Krajské úřady a regionální fondy slouží více ku prospěchu regionálních kmotrů než většiny občanů. 

7. Rozdělování dotací na úrovni jednotlivých regionálních operačních programů je velmi neefektivní, často netransparentní a ... není vůbec zbytné?

K čemu Vy osobně potřebujete krajský úřad?

Osobně nesouhlasím s existencí zbytných krajských úřadů. Vadí mi jejich zbytečné agendy a neefektivita 14-ti násobného utrácení za něco, co se dá objektivně vyřešit jinde, jednou a pořádně a za sedminu peněz. Zbytečné předpisy jen generují práci úředníkům a zbytečně komplikují lidem život.

Zamyšlení ke krajským volbám z roku 2012:

Po nastudování volebních lístků jsem nenabyl přesvědčení, že lze najít osobnosti, co by krajské úřady zreformovaly do smysluplné podoby, je to naivní představa a nadlidský úkol a tedy je lepší je zrušit:-)

Ve volbách můžete říct NE jedním způsobem: Pojďme v krajských volbách všichni odevzdat neplatný hlas, leč sečtený. Je to snadné - stačí do hlasovací obálky vložit obrázek. Výtvarné kreativitě se meze nekladou. Jaký obrázek namalujete Vy na téma hodnocení přínosu krajských úřadů? 

Čím více lidí projeví svůj aktivní zájem = dostaví se k volbám a vyjádří takto svůj negativní postoj ke krajům, tím to vyšle silnější signál zákonodárné moci, co s kraji udělat. Také chcete, aby ČR šetřila veřejné prostředky zrušením zbytečných krajů? Nestrkejte hlavu do písku, zvedněte hrdě hlavu a vyjádřete svůj názor na nepolepšitelné politiky i Vy. Přidejte se a vystavte STOPku krajům a řekněte své jasné NE!

Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2014/09/7-d%C5%AFvod%C5%AF-pro-zru%C5%A1en%C3%AD-kraj%C5%AF.html