«(3) VZDĚLÁNÍ a ODPOVĚDNOST | Hlavní| Velký bratr v Česku posiluje »

(2) SPRAVEDLNOST: potřebujeme jasné PRÁVO

Důležitá jsou jasná, všem srozumitelná, tj. stručná a vymahatelná pravidla a ne přebujelá legislativa. Přebujelost psaného řádu vede k jeho tak veliké zamotanosti, že se v tom nevyznají ani samotní právníci a těží z něj zlořád. Jak pak má občan dodržovat tak zašmodrchané zákony a předpisy? Kdo se v tom má vyznat? Zločinci a lidé, kteří pak zákony nedodržují, však skoro vždy najdou nějakou právnickou kličku, aby se ze svého průšvihu vykoupili a využili pravidla džungle ve svůj prospěch. K čemu vedlo v minulosti placení za odpustky víme nebo ne? Nemáme u nás přespříliš norem? Jaký smysl mají zákony, které nemají penalizaci či je nikdo nevymáhá či naopak vymáhá selektivně na pokyn vrchnosti? Pokud se vzájemně propojí chobotnice moci zákonodárné, exekutivní a obchod s politikou, pak jediný kdo to odnese je občan takového státu. Zabraňme tomu volbou nových nezprofanovaných osobností s vysokou morální kvalitou do sněmoven a zastupitelstev. Jen transparentní osobnosti bez střetu zájmů jsou hodni této čestné role ve společnosti.

Jednohlasné rozhodnutí Ústavního soudu (2010) a potvrzení nepoklesu platů soudců o směšná 4%. Pokud argumentují především ohrožením ústavnosti, pak jen předložili celé veřejnosti důkaz o tom, že jsou úplatní a že jsou peníze pro ně důležitější, než jejich vlastní stavovská čest a spravedlnost, nad kterou mají bdít. Fakt trefa do černé desítky! Kdyby přišli s tím, jak lépe zajistit vymahatelnost jasného a srozumitelného práva v celé společnosti; spravedlivě dořešit ostudné kauzy minulých dekád; zajistili rovnost před právem pro všechny a vrátili důvěru v soudcovský stav a chránili občany před zločinci, podvodníky a byrokratickou klakou, pak si zaslouží klidně několikanásobný výdělek. Co se ÚS a soudům obecně povedlo za poslední dvě dekády? Jaké jsou skutečné výsledky jejich práce? Odpověď je jednoduchá: právní marasmus, nesrozumitelné a nevymahatelné právo a spravedlnost jen jak a kdy a jak pro koho.

Všichni jen naříkají, vydírají stávkami... Raději kdybychom začali konstruktivně pracovat a inovačně myslet jak odstranit systémové příčiny problémů státu a nezáplatovat důsledky!

Jenže to bolí. Asi je nám souzeno propadnout na dno:-( Jsem přesvědčen, že sebelepší ministr nemůže ve smotku vztahů plýtvavého systému založeného na pravidle jánabráchování a jistěpaneministrování uspět, pokud zcela nezlikviduje stávající systém a nevybuduje urychleně nový. Ten pak musí být založen na zcela stejných ekonomických a odpovědnostních základech jako každý jiný prosperující podnik. Nejsem však přesvědčen, že současná legislativa umožňuje vládě se takto racionálně chovat. Navíc to bude chtít spoustu osobní odvahy, neboť stále platí, že nejsou-li návštěvníci bordelu spokojeni, nešoupe se postelemi, ale vyhází se k.... (inspirace: www.viditelnymacek.cz)

Pojďme se zamyslet nad tím, jak vrátit důvěru lidí v právní systém. Bez toho to nepůjde, a přitom stačí tak málo: škrtat, škrtat, zjednodušovat a psát právo ne jako výrobník potřeby dalších a dalších právních rádců, ale být jednoduše srozumitelný a měřit všem stejně. Ach jen se stávajícími soudci, kteří si vykládají změť paragrafů podle toho, jak kde a s kým se vyspí, no nevím nevím... Stát by měl být od toho, aby zajistil spravedlivou vymahatelnost jasného srozumitelného práva a povinností pro všechny občany! Stát nesmí být zneužíván pro ovládnutí většiny úzkou skupinou "vyvolených"

Je třeba provést revizi a zjednodušení českého právního řádu.

A to nepůjde bez většího důrazu na (3) Vzdělání a odpovědnost – čtěte dál

Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2014/11/2-spravedlnost-jasne-pravo.html