«Normalizace divokého sametu | Hlavní| Krab žere dál a chobotnice přisátá na státní zdroje se jen směje »

Ani (ANO) do roka a do dne

Mnoho lidí vzhlíželo k panu Babišovi jako k člověku, který to v Česku konečně pořádně rozsvítí. Začne trestně stíhat tuneláře, zpřísní zákony, rozfunguje státní správu, omezí korupci, sníží náklady, zvýší důvěru občanů v kvalitu práce státních úřadníků, dotáhne finanční audity předražených zakázek, zabrání rozdávání trafik, sníží provozní náklady státu a omezí přerozdělování. I já jsem věřil, že aspoň zredukuje zbytečné státní výdaje, aby mu zbylo více na dotace. Skutek jaksi utek.

Ti, kteří poznali jeho postupy osobně v praxi, varovali: strategie dle jeho firmy: poškodit, lacino skoupit a draze prodat bude mít na stát devastační důsledky. S odstupem času se odkopal až na kost. Dokument #MatrixAB je moc zajímavou sondou do mysli velkého mystika a dává nahlédnout do jeho osobnosti a hlavní vnitřní motivace, která je motorem jeho skutků.

Co je cílem pana Babiše? Splní aspoň jeden ze svých zásadních předvolebních slibů? Co vlastně slíbil? Čemu všemu ještě třetina voličů uvěřila a stále slepě věří?

Bohužel trendy ve státní správě nejsou dobré, je smutné poslouchat lidi zevnitř ministerstev a klíčových úřadů: „Důvěra v nás úředníky klesá.“, „Lidé jsou stále více na nás agresivní a podráždění.“, „Nevíme co bude a nikdo si neváží naší práce, ani náš nejvyšší.“, „Děláme stále více výkazů a hlášení, které nedávají smysl, skoro nikdo je nečte a když, tak nevnímá obsah jejich sdělení, natož aby zahájil nějakou akci.“, „Ani my se nevyznáme v té záplavě předpisů a jejich změn, natož občané.“ a „Stejně jako dřív vítězí politikaření, barterování funkčních výhod pro kamarády, intriky, ponižování.“, „Celý den řešíme jen vrtochy nadřízených, ale cíl a jasnou společnou strategii pro jeho dosažení nemáme.“ a „Nikdo již nikomu nic nevěří.“

Namísto, aby se vláda soustředila na zvýšení důvěryhodnosti státní správy pro občany, začala škrtat zbytné výdaje a vyhodila trafikanty, tak se ještě víc uzavřela ve vlastní bublině mimo realitu. Na klíčové pozice pak byli dosazeni „věrní“ poklonkovači a jejich židle utemovány zákonem o státní službě. Někdy to vypadá, že naši politici a úřadníci občany ani k ničemu nepotřebují a jsou schopni se zaměstnat interní režijní prací mezi sebou…

Jaký stát má smysl?

Jsme jako občané spokojeni se servisem, co nám „stát“ poskytuje za služby pro obyvatele za průměrných 30 tisíc na hlavu ročně? Pokud bychom započetli i ostatní kapitoly rozpočtu (kromě sociálních dávek) dostaneme se k částce 65 tisíc za rok… {zdroj http://monitor.statnipokladna.cz/2015/} Odpovídá výkon ceně?

Co se podařilo? Díky rozpuštění rezerv státu, se podařilo snížit tempo zadlužování. Je to hezký účetní trik, který ale vůbec nemluví o tom, jak se mění vnitřní dluh a stárne a zanedbává infrastruktura státu, klesá vzdělanost a tím i konkurenceschopnost populace a měníme strukturu ekonomiky na zemi logistických center a montážních závodů, která je velmi závislá na nadnárodních korporacích.

Pamatujete na období před rokem 1989? Jak jsme s mávátky na povel slavili úspěchy budování socialismu, opěvovali růstové křivky ministra financí a tleskali úderníkům za plnění plánu a země zatím šedla, průmysl technologicky zaostával, z domů se loupaly šedivé omítky, ve zdravotnictví jsme se měnili z lidí v živý materiál s blbou náladou? To má již tak málo lidí v Česku dobrou historickou paměť a budeme nuceni si historii zopakovat? S bolševiky mysli v čele státu a profesionálními politikáři a manipulátory, kteří v životě nedělali nic jiného, než politikaření a intriky, se řítíme do propadla. Stát má podle mne smysl především ve dvou základních oblastech: bezpečnost a spravedlnost. Bohužel v obou selhává a přestává plnit to nejzákladnější, proč si lidi stát založili.

Co se Vám podle Vás vládě Andreje Babiše v čele s Bohuslavem Sobotkou opravu povedlo prospěšného pro občany Česka a daňové poplatníky udělat?  Čeho si Vy jako občané ceníte?

Potřebujeme důvěru a respekt

Myslím si, že bez obnovy důvěry lidí ve státní aparát se z místa nepohneme. Začít můžeme třeba proškrtáním zákonů. Máme jich kupu a než schvalovat další a další a přidávat paragrafy, tak by bylo prospěšné zákony pořádně proškrtat, zkrátit a zvýšit tak jejich srozumitelnost. Jen pokud budeme vzájemně dodržovat daná pravidla a zákony, můžeme obnovit tolik potřebný respekt mezi daňovým poplatníkem a výběrčím daně. Žádný #EET špatný výběr daní nespasí. Pokud se Však v předpisech nevyznají ani státní úředníci, jak se v nich mají vyznat občané?

Důvěru neobnovíme v prostředí státu strachu plného manipulace

Pojďme si připomenout jeden konkrétní případ. Před rokem jsem napsal…

Mojmír Macek 25.11.204: Pokud si dá MF do kupy své hospodaření a zabrání únikům a předraženým nákupům, tak pak třeba ani EET nebude potřeba. Osobně si myslím, že drobné podnikatele a živnostníky, kteří platí daně z příjmu a nežijí z dávek, by bylo lepší jakékoliv další byrokracie ušetřit. Zde pomohou spíše funkční soudy, spravedlivá daňová správa a nákupy veřejnou obchodní soutěží, bez kritérií napsaných na míru předem vybranému vítězi. A hlavně: Jednoduchý daňový systém s nízkými náklady na jeho kontrolu. Zde leží krásná výzva pro pana „pravicového“ ministra Babiše, jen ji aktivně uchopit!“
 {zdroj: Velký bratr v Česku posiluje}

… obratem obdržel zajímavou šikovně manipulativní reakci od Andreje Babiše 4.12.2014:

Provozní úspory nejsou řešením daňových úniků: V závěru článku je uvedena myšlenka, že ‘pokud si dá MF do kupy své hospodaření a zabrání únikům a předraženým nákupům, tak třeba ani EET nebude potřeba.’ “

„Ministerstvo financí pod mým vedením výrazně zefektivnilo své hospodaření, smlouvám na IT se intenzivně věnujeme a tam, kde je to možné, usilujeme o jejich přesoutěžení, případně vyjednáváme se stávajícími dodavateli o slevě. Výsledkem je například 70 % úspora v provozních výdajích na provoz Státní pokladny. Od počátku mého působení v rezortu se zaměřujeme také na Centrální registr administrativních budov (CRAB) a jeho efektivitu, aktuálně jsem zadal další prověření jeho nákladů. V době mého nástupu nebyl CRAB téměř vůbec využíván, v současnosti je v systému již více než 95 % budov a systém tak konečně alespoň plní svou funkci.

Kverulant.org 8.12.2014: „MF se chlubí, že na provozních nákladech Státní poklady ušetřilo 70%. Kverulant by svoji práci nedělal dobře, kdyby toto tvrzení neprověřil. Kverulant.org zjistil, že meziroční pokles nákladů mezi lety 2013 a 2014 bude jen 34% a ani rok 2015 nebude lepší.Jak se na ministerstvu financí přepočítali

A opět Andrej Babiš: „Daňové úniky jdou ke škodě všech občanů. Daně nejsou samoúčelné – platí se z nich důchody, státní zaměstnanci, silnice, školy atd. atd. Pokud nedokážeme daně vybrat, máme jen tři cesty – krvavě šetřit, zadlužit naše děti, nebo ještě víc zdanit ty poctivé, kteří daně platí. Ani jednou cestou nechceme jít.“ {zdroj: Žádného velkého bratra neplánuji}

Babis_hraje_fer_hru_s_otevrenymi_kartamiJak se může stát, že Babiš mluví o úspoře 70% provozních výdajů a Kverulant.org uvádí jen 34%? Vysvětlení je prosté, pan ministr mluví o úspoře na jedné smlouvě z mnoha, kdežto Kverulat počítá „celkové roční náklady na provoz informačního systému státní pokladny“. Kdo tu manipuluje přímo v médiích a např. i v Otázkách Václava Moravce z 7.12.2014 ve svém monologu k národu? Vrtí podřízení panem ministrem? Zajímá v ČR vůbec někoho, že ministr financí a defacto šéf vlády občanům lže v přímém přenosu? Ušetřit 70% nebo jen 34% ze stovek miliónů je setsakramentský rozdíl :-) Pokud tedy nepočítáte peníze na pytle miliard.

Jak pan Babiš často rád opakuje, ani politikem být nechtěl, natož mini strom, tak jakou cestou by chtěl teda jít? Moc se těším na přesná čísla za rok 2015 a to jak celkových nákladů na provoz státní poklady, ale také celkové výdaje na informační a komunikační systémy ČR? Zná někdo tato čísla?

Co se vládě povedlo

Stará Burešová: To je vražda napsala Thx&credit (c) Ateo.czPřejděme od čísel k zamyšlení na závěr. Co se poslední vládě a také prezidentovi Česka povedlo? No prostě rozeštvat lidi mezi sebou. Babiška to prostě nezařídila :-) Ještě něco zásadního prosím? Jak bude vypadat Česká republika do roka a do dne? Co myslíte?

Bez efektivně fungujícího státního aparátu, bezpečnostních složek a celého resortu spravedlnosti se nikam moc neposuneme. Ustojíme se ctí globální změny a budeme schopni čelit jak migračním tlakům, tak centralizaci globální ekonomiky?

Co by mohlo pomoct je přenesení kompetencí a správy veřejných rozpočtů více na odpovědné lidi do regionů, a tedy decentralizace moci. Jen odpovědní lidé, kterým záleží na místě, kde žijí, jsou nadějí pro budoucnost Česka. Obávám se, že těch odpovědných aktuálně u kniplu v kokpitu letadla moc nemáme. Často mám pocit, jako by se o ten knipl neustále někdo urputně rval, a zapomněl, k čemu slouží. Vědí naši „mocní“ kam se vlastně s letadlem jménem ČR řítí? Nebude lepší raději včas vyskočit s padákem a začít používat menší dopravní prostředky?

Přeji Vám, aby Vám nedošel humor a v noci jste nenaráželi na ulici na ovečky, kteří nemyslí vlastní hlavou a jen slepě čekají na rozkazy z hůry.

Věřte si, tvořte nejlépe jak dovedete a věnujte se kultivaci slušnosti. Bez Vás se Česko stagnující na místě nepohne.

Přívětivý den v krásné české krajině přeji MM

P.S. A máme od 24.11.2015 dalšího nového ředitele Sekce Finanční řízení a audit na MFČR, ta bude i nadále pokračovat v plnění stanovených priorit. „Mým hlavním úkolem je dokončení a úspěšná implementace dvou významných zákonů: Zákona o řízení a kontrole veřejných financí a novely zákona o auditorech. Dalšími úkoly jsou pak zejména implementace centrálního nákupu státu a pokračování v otevírání dat resortu financí veřejnosti,“ uvedl Tomáš Vyhnánek.

PhDr. Tomáš Vyhnánek je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Má pracovní zkušenosti jak z veřejného sektoru – zastával řídící pozice na Úřadu vlády a Ministerstvu zdravotnictví, tak ze soukromé sféry, kde působil jako manažer ve společnosti Deloitte a v rámci skupiny ČSOB. Na Ministerstvo financí nastoupil v roce 2014 na místo ředitele odboru Centrální harmonizační jednotka.

Co takhle namísto dalších a dalších zákonů někdy dokončit řádně nějaký audit a potrestat viníky? Věřím, že zkušenosti z centrální harmonizační jednotky tomu budou harmonicky nápomocny :-) (y)

Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2015/11/ani-ano-do-roka-a-do-dne.html