«Co čeká Čechy? Co nám chybí? A bude líp? | Hlavní| Normalizace divokého sametu »

Jsem člověk a nikdo není víc ani míň.

Spirála násilí se začíná roztáčet

Nebudu zde vypisovat, kde, kdo, koho a proč koho zmasakroval. Oleje do ohně přilévají dostatečně média. Pojďme místo naslouchání populistických plkům politiků se zamyslet nad příčinami a spolu hledat řešení. 

Rozum dostává na frak a emoce tak jako vždy hrotí extremismus. Co vše se musí ještě stát, aby se lidé vrátili k aktivní péči o svobodu, zodpovědnosti a respektu k druhým? Bez racionálního sekularismu, návratu k základním hodnotám humanismu a morální obrody to nepůjde.

Čekání v koutě s rukama v klíně nikomu nepomůže.

Je zbytečné poslouchat prázdné politické plky od politiků, kteří jsou příčinou problému. Mysl, která problém způsobila ho nemůže vyřešit. Poděkujme šikovným obchodníkům, kteří neustále dávají prachy nad bezpečí občanů ve vlastních státech. Zamysleme se nad stopou peněz a nad tím, kdo vše se řídí heslem: "účel světí prostředky". Kdopak vydělává na konfliktech ve světě?

Vyzývání ke zbrojení, nákupy zbraní pro policii budou jen dalším posílením stání moci, kterou odnesou primárně místní občané. Za víkend nenajdete v médiích jediný racionální funkční návrh řešení pro omezení terorismu a posílení svobodného demokratického státu. "Emoce, děs, překvapení?" Uff... Pokrytectví, prázdné emoce a populistické kecy v kleci opět v hledáčku kamer. A na (a)sociálních sítích to bují zase kupou sebestřednosti, iracionality, davových psychóz, propagandy, manipulace a testosteronu.

Jeden pohled za všechny do mysli mystika myslitele Andreje Babiše 14. 11. 2015: "Je neuvěřitelné, že osm lidí může spáchat takový teroristický čin, přitom tady nebyl žádný důvod. V případě na Charlie Hebdo byly karikatury, tady nebylo nic..."

... takhle hloupý snad přece jen být pan B. nemůže.

Možnosti co dál?

  1. komise na úřady, posílení velkého bratra, vyzbrojování policie a omezení svobod pro občany atd. jen posílí totalitní stát a řešení nepřinese

  2. uzavřít Evropu za bezpečnostní zdi (těžko fyzicky realizovatelné) a s nejistým výsledkem.

  3. zlikvidovat teroristy, jejich autority a kněží jak za použití vojenské síly, tak posílením svobody vzdělávání a informovanosti v kritických regionech.
    + uvědomit si racionální riziko, naučit se s ním žít a soustředit se na řešení příčin rostoucího násilí ve světě.
    + vycvičit populaci lépe v sebeobraně a posílit civilní obranu.

  4. jiná možnost? No nevím.

Příčina násilí?

Strach a hloupost destilují nenávist. Nevzdělanost, neinformovanost, vymývání mozků ze stran kněží (mnoha náboženských směrů), kteří vnitřně nectí rovnost a posilují pocit nadřazenosti ve svých ovečkách má pak devastující důsledky na fungování lidského společnosti. Takoví pokrytci a často kazatelé vyššího dobra pak svým kázáním omezují v lidech svobodné uvědomělé jednání.  Pokud budete upozorňovat na nebezpečný islamismus je to rasistické. Ale pokud nazvete každého ve Francii křižákem, je to povoleno… očividně tu je něco špatně. Násilí opět plodí jen násilí, fyzické i duchovní. Banner600x248_zkumavka

Pokud na asociálních sítích na stránce, kde komunikují silně věřící, napíšete větu: Kdo já vlastně jsem…? („Who am I to know?“) sklidíte kupu potlesku a lajků. Aha. Potlačit sám sebe, vzhlížet k bohu jako k nejvyššímu šéfovi, to je ta cesta? Nemyslím si. Zažil jsem v životě pár lidí, kteří se k druhým zachovali násilně a pak si šli koupit za bůra odpustek do kostela a vyšli (sami před sebou) očištěni. Je to správně?

Náboženství v době temna možná tehdy dávalo lidem (většinově ne moc vzdělaných) nějakou oporu v životě, drželo společenský řád na bází nejvyšší autority a hierarchická struktura lidmi nevolených církevních zástupců jeho moci na Zemi dávala mnoha lidem příležitost karierního uplatnění a vzdělání. Církve v Evropě mají za sebou kupu a kupu dobrého, ale také hromadu špatností ve jménu domnělého „vyššího dobra“, ze kterých naše společnost naštěstí vyrostla. Opravdu? Bohužel, celý systém má jednu zásadní trhlinu: přenášení vůle člověka a zodpovědnosti na nejvyšší „autoritu“.

Mé konání neřídí Bůh.

Mě osobně to poprvé došlo naplno až při jedné malicherné příhodě v práci. Když jsem v roce 2009 vyhazoval projektového manažera za podvody s čísly, a ptal jsem se ho: „Proč jsi to dělal?“ Odpověděl mi: „Já se budu zodpovídat jenom Bohu.“ Stejně smutným zážitkem bylo vidět, jak silně věřící katolík, který mimochodem učí děti na základce náboženství, agresivně hádá a slovně uráží a ponižuje kolegu protestanta za modernější pojetí křesťanství. Přísedící ateista se pro marnost a zbytečnost diskuze raději vzdálil. Bigotního katolíka pod vlivem alkoholu pak kolegové museli držet, aby nedošlo na rvačku. Proč to vše zde píši?

Náboženské/církevní instituce často lidem vyplachují mysl a potlačují racionální a kritické myšlení. Jedno jest, jak jim chcete říkat, jsou Však základním problémem, učí nauku hierarchického uspořádání světa, dominance a podřazenosti, mezi řádky mluví o kastování lidí, ty ostřejší pak bohužel někdy i třeba nevědomky dělají například z nevěřících podlidi a u svých oveček pak vyvolávají pocit nadřazenosti. Mit_soucit_clovekSvůj vlastní směr víry pak vyzdvihují do nebes a některé jsou dokonce schopny pro potlačení jiného názoru lhát, podvádět a nejzfanatizovanější dokonce vraždit. Učí lidi vypínat šedou kůru mozkovou. O některých věcech se prostě nemyslí, implantují se jako slepá víra do mozku, která často může být velmi nevyzrálá a dle intelektových schopností daného jedince velmi primitivní a zneužitelná. Je mi líto, ale mají všichni stejný základ: „mé kroky řídí ten veliký nahoře… rozhoduji se na bázi emocí a pocitů, já jsem jen pouhopouhý člověk a odpovídám se Bohu jako nejvyšší autoritě“. Jak se mohou zodpovídat něčemu co, neexistuje? A proč tolika totalitním státům či zemím vyhovuje úzká spolupráce s dominantní církví? ANO, hodí se jim mít ve státě manipulovatelné ovčany. Nejlépe se vládne lidem, kteří se bojí. A mnohé církve jsou silným parťákem s divnými, ale účinnými a tisíciletími prověřenými technikami pro ovládání mas.

Strach a moc

Strach je nejsilnějším motivátorem pro naše konání od pradávna a máme to každý v sobě zakódováno geneticky, ať chceme nebo ne. I v byznysu je to stejné, nejlépe se prodává přes strach, bojte se éček, bojte se stáří, bojte se virů, bojte se sabotáží, bojte se zimy, bojte se přírody, bojte se do moře, bojte se do vody, bojte se letadel, bojte se šlapadel, bojte se křižáka (pavouka J), bojte se vojáka, bojte se SEBE. K čemu to vede? Opět a jen ke koncentraci moci a omezení svobody jedince. Z lidí se pak stávají často tvorové, jejichž konání řídí vnější motivace podle práskání biče a sypání cukříčků. A ordinace se nám plní nešťastníky, kteří namísto aby zamakali na svém vlastním vnitřním štěstí, tak se z nich stávají závisláci na systému.

Ve většině oborů lidského konání ať již jde o církve, firmy, strany či státy jde Vždy o naplňování něčích potřeb. Čí potřeby jsou naplněny, když dochází ve světě k ohromné koncentraci moci a bohatství? Pokud se podíváte na fakta a tvrdá čísla, zjistíte, že skutečná moc se koncentruje do úzké trubičky nejvlivnějších klanů. Dosaďte si své vlastní názvy těch nejvlivnějších organizací na světě. Kdo to jsou? Kdo to je? A opravdu víte, kdo ovládá a vlastní nejznámější potravinářské značky? Kdopak Vám zajišťuje energie pro domácnost? Kdo vyrábí kritické čipy pro většinu elektronických udělátek od vašeho mobilu, přes řídící jednotku auta až po počítač v jaderné elektrárně. Víte to? KDO? Já to nevím. Svět se anonymizuje a řítí do propasti kolektivní neodpovědnosti.

Bohužel ve světě máme plno příkladů sebestředných psychopatů ve velmi vysokých nejen vládních pozicích. Často jsou to lidé, kteří měli od narození indoktrinovánu nějakou vyšší moc do své hlavy, o které se PROSTĚ nediskutuje, vyrůstali v nefunkčních rodinách (třeba typu pro prachy nemáme na děti čas) či pod vlivem dominantní nadřazené osoby/organizace a někteří šikovnější z nich velmi rychle pochopili, že mají šanci stát se jedním z těch nahoře. Být jedním z těch mocných a naučili se výt s vlky, manipulovat, říkat druhým co chtějí slyšet a pěkně populisticky mluvit k masám... Někteří s tím nejpevnějším jádrem a často bez soucitu a přirozených lidských emocí vylezou až na vrcholky, většina skončí jako neurotická kupa málo-mocných v podhradí a s křivou páteří.

Kde hledat prvotní příčinu? U výchovy dětí. Zde má tolik společného autoritářská výchova v luxusním sídle ve Washingtonu, Moskvě anebo Pekingu s autoritářstvím hlavy patriarchálního klanu v nejchudší chýši někde v Afgánistánu. Bohužel. Zde se rodí psychopaté a lidé bez sebemenší úcty a natož respektu k druhým. Jen kulturní projevy jsou pak vzhledem k možnostem / příležitostem možná jiné, ale těžko léčitelná devastace malého člověka nastává v obou příkladech. Podívejme se na postavení dětí (a žen) v oblastech, kde se rodí nejvíce extrémistů.

… minuta ticha a přemýšlení…

Prosím uvědomme si, že děti jsou taky lidi, chraňme je, buďme jim průvodci reálným světem a pomáhejme jim porozumět jeho fungování, ale nedopusťme jejich indoktrinaci, potlačování kritického myšlení či ponižování. K výchově je třeba přistupovat s rozumem a citem, jen psychopaté toto nemohou zvládnout.

Železná opona rozděluje lidi

Železná opona pomáhala mocným živit strach na obou stranách. Začátkem devadesátých let jsem byl zděšen, kolik vysokoškolsky vzdělaných lidí má naprosto zdeformované představy o necivilizovaném životě ve východním bloku. Ano propaganda jela na západě i na východě. Zde ji nechci jakkoliv soudit a jsem rád, že již 20 let nemusím odpovídat na vážně míněné otázky: „A chleba si můžete koupit v obchodě?“ a „Svítíte loučemi nebo svíčkami?“. Bohužel strašení nukleárními válkami vystřídalo strašení oteplováním, terorismem a jinými apokalyptickými scénáři. To se ksakru tolik Ti někteří věřící čekající na konec světa těší na apokalypsu a snaží se ji přivolávat? Nemyslím si. To nemá se zdravým rozumem nic společného. Nenechme se zastrašovat a ovládnou své vědomé jednání iracionalitou, prosím.

„Kdo Vás přesvědčí věřit absurditám, je schopen Vás dotlačit páchat krutosti.“
 ~ Voltaire

O některých věcech se prostě nemyslí, implantují se jako slepá víra do mozku, která často může být velmi nevyzrálá a dle intelektových schopností daného jedince velmi primitivní a zneužitelná. Osvícenci moc dobře věděli, proč je tak důležitý sekulární stát, svoboda, rovnost a bratrství. Jen kdyby tyto ideály nezneužili tu nacisté, tu bolševici. Nacismus i marxismus jsou pohanská náboženství zbožňující mocipány a vyžadující lidské oběti. Tyto ideologie a ani jiná náboženství či doktríny nejsou cestou pro rozvoj šťastné a svobodné lidské společnosti, pečující o trvale udržitelné podmínky života na Zemi.

Tou cestou je odmítnutí státu strachu jako principu, péče o svobodu, úcta k tvůrčí práci, kultivace slušnosti a návrat k humanistickému respektu k člověku.

Falešný altruismus

Mnoho církví káže altruismus jako nejvyšší formu člověčenství. Jsou známy případy, kdy jsou schopni lidé ve světě rozdat celý svůj majetek či dokonce darovat vlastní orgány za života druhým lidem. Pokud je to jejich svobodné rozhodnutí, je to jejich věc. Obávám se však, že často je to důsledek vymývání mozku ze strany mocných.  Nejen v byznyse najdete pak kupu lidí, kteří způsobili hodně zla, ublížili úmyslně velkým skupinám lidí, vyždímali je proti jejich svobodné vůli, intrikovali, manipulovali, podváděli a tak jak stárnou, mění se v mecenáše a altruisty. Vykupují si své vlastní svědomí? Často tomu tak je.

Pokud položím otázku: „A není terorismus a sebeobětování sebevražedného atentátníka nejvyšší formou altruismu?“ Jsem mimo? Nevidím do hlav lidí, co páchají masové zlo a masakrují druhé, ale pokud se budeme snažit zamyslet nad tím, kdy, kde, v jakém „duchovním“ prostředí vyrůstali, koho uznávají za svou autoritu a při vědomí, že mají často vymytý mozek a boj s nevěřícími či jinověrci jako své nejvyšší boží poslání a naplnění života zde na Zemi, tak tato otázka přestává být k smíchu a není irelevantní.

Měl jsem možnost v životě osobně potkat mnoho i mediálně slavných jmen a mecenášů na první představení a vždy mě v diskuzi byl velmi odporný jejich častý sklon ke kastování lidí. Snaha zavádět volební systémy, kde někdo bude mít více hlasů než jiní, mít školy jen pro vyvolené a další sociální experimenty. To je vždy zneužitelné úzkou skupinou padouchů, kteří se spolu domluví. Pozitivní diskriminace je podle mne pořád diskriminací a nectí člověka, co ji propaguje. Často jsou tito lidé úspěšní sociologové, úředníci, poradci a někdy i politici. Zvláštní. Podívejme se nejen do historie, ale rozhlédněte se i po svém okolí, takových lidí najdete kupu. Hnusí se mi jakékoliv kastování, škatulkování, nálepkování, označování, rasismus, vyvyšování a natož eugenika. Brrrr. Osobně je mi milejší učitelka, která s pokorou pečuje o parčík v obci spolu s dětmi, než nabušený frajer ve vyleštěné limuzíně, který si kupuje zvířátka (tvrdí, že pro děti ~ nekupuje si spíš ty dětiJ?) a fotí se s nimi při každé příležitosti do médií a nechává si druhými leštit ego. Davy se v jeho/její přítomnosti tetelí blahem a čekají, kdy jim také něco ukápne. Obdivují svoji modlu a vypínají mozek, když dojde na racionální fakta, jakým způsobem jejich guru získal moc a prachy. Mění se v modloslužebníky a začínají plkat o Vaší závistivosti a nepřejícnosti. Ne nevadí mi bohatství, vadí mi velmi nečestné jednání a vydělávání peněz z neštěstí druhých. A o to tu jde. Pokud chceme najít kořeny terorismu, začněme sledovat stopy mocných a jejich touhu po ovládání druhých. Peníze za nic nemohou, to je jen instrument, vinen je opět člověk (a ne jeden), ať navenek působí jako největší super „altruista“ a „demokrat“ co spasí svět.

Kořeny terorismu?

Ze všech stran se na nás valí propaganda, že za terorismus mohou chudáci z hor z Afganistánu, tu nejbohatší šejkové z Arábie, Američané co chtějí dominovat a svou demogracii protlačit všude, Rusové jako necivilizovaní medvědi ze Sibiře, Číňané co chtějí rozložit západní svět, vyšinutí jedinci, ropní magnáti, centrální bankéři a já nevím kdo vlastně všechno. Ano, možná je na tom všem kousek pravdy, ale základ hledejme jinde. Příčina je v uspořádání společnosti na bázi hierarchie, nadřazenosti a podřízenosti. Příčina je v neúctě k člověku, která je společná jak fašistům, nacistům, bolševikům, maoistům či islamistům. Příčina je v nerespektování svobody druhých, nejenom své vlastní. Jádro pudla tkví v tom, že jsme se naučili relativizovat zlo a zesměšňovat pravdu. Umíme vůbec rozlišovat zlo a dobro? Nástrojem pak jsou manipulativní postupy a asociální sítě, které se i díky objevům vědy na poli jak psychologie, tak techniky vyvinuly v dokonalé nástroje k ovládání = manipulaci davů. Základní příčinou nadřazenou všem je pak přístup k výchově dětí a indoktrinace dětí rozličnými náboženskými směry již od narození – výchova směřující k potlačení sama sebe, která z biologického principu naopak často vyvolává touhu po moci, potřebu ovládat druhé... A jak jinak to jde nejefektivněji: strachem. Komu to prospívá?

Různé obory lidského konání ať je to vzdělávání, lékařství, zemědělství, energetika, informační a komunikační technologie a další jsou jen každodenním příkladem extrémní koncentrace moci do osidel úzké skupiny psychopatů, kteří mají vliv na chování anonymizovaných davů jedinců s oslabeným sebeuvědoměním a vědomím vlastní hodnoty jako skvělého člověka. Jejich hlavním heslem je tak jako u teroristů: účel světí prostředky.

Profíci teologové, různí spasitelé lidstva a kněží můj text možná rozcupují jako neodborný a zjednodušující…  Věřím, že ti z Vás co mají vlastní mozek a odpovídají jen svému vlastnímu čestnému svědomí, pochopí a dočtou do konce, tedy:

Jaká máme východiska?

Hlavní nadějí pro společnost je racionální sekularismus, svoboda a respekt ke druhým, návrat k hodnotám humanismu. Je zlem, že opět modloslužebnictví a sektářství, ruku v ruce s kastováním lidí, prorůstá do státních struktur. Je výsměchem, že uznáváme totalitní a náboženské státy jako své rovné partnery a zavíráme oči nad bezprávím. Bez odmítnutí jakékoliv formy totality ať je to komunismus, fašismus, korporativismus anebo státy se zákony jednoho náboženství (např. šaria) svět čekají opět jen náboženské války. Řešením je vzít rozum do hrsti a ctít svobodu a respekt jako nejvyšší hodnoty naší civilizace a aktivně je chránit. K tomu tu má být stát: servisní organizace pro lidi na zajištění bezpečnosti a spravedlnosti. Stát se cpe lidem do života všude možně a selhává ve své podstatě, k čemu si ho lidé zřídili.

Kolik svobodných a respektujících demokratů kdy zahájilo nebo způsobilo v historii válku? Proč tolik např. komunistických či fašistických pohlavárů bylo silně věřících a vždy si svým výkladem náboženství ospravedlnili své zločiny proti lidskosti?

Čekat na apokalypsu? Hloupost. Je potřeba uvědomit si sebe sama, nebát se a být aktivní ve spolupráci s dalšími rozumnými lidmi a pečovat o místo, kde spolu žijeme.

Smutek je základní cit pravého člověka, jen psychopaté ho necítí.

Je mi smutno z lidí, kteří zneužívají fotky dětí či krev a násilí ke své politické propagandě. Je mi smutno z novinářů, kteří pro čtenost, lajky a sdílení napíší cokoliv. Je mi smutno z neschopných populistických politiků a extremistů, kteří jen blábolí, hrají lidem na city, brnkají na nejnižší pudy, šíří strach, vyvolávají nenávist a nejsou schopni přijít s jediným rozumným řešením!

Uvědomuji si, že nepomůžu miliardám lidí v bídě, ale mohu osobně pomoci několika konkrétním lidem v nouzi se opět postavit na vlastní nohy a žít svobodně a s respektem k druhým. Nábožové a sektářské fanatické organizace a dehumanizace člověka jsou příčinou skoro všech velkých světových konfliktů a humanitárních krizí, dříve i nyní. Je třeba aktivně chránit svobodu, respektovat druhé, kultivovat slušnost a věřit v racionální rozum, ne v domněnky a fanatickou víru – to je hlavní naděje pro přežití celých národů. Modlení za Paříž a davová psychóza nepomůže. Co může pomoci je aktivní péče o svobodu, zodpovědnost jednotlivce a respekt k druhým jako základ uspořádání společnosti a ochrana sekulárního státu. Je třeba zapomenout na dělení lidí a jejich rozeštvávání, to jen pomáhá „těm nahoře“ nás ovládnout.

Je třeba začít hledat nové cesty, řešení a jejich strategii uvedení do života směřující k decentralizaci moci a posílení odpovědnosti rozumných lidí v místě, kde žijí.

Centralizace síly, centrální plánování, centrální řízení, centrální infrastruktura, posilování státu a vyzbrojování složek státu opakovaně selhává a selhávat bude, stejně jako snaha o ovládnutí lidí hrubou silou. Jde o velmi ohrozitelný a zranitelný systém uspořádání státu. Každá totalita zaviní jen potoky krve a dříve nebo později se zhroutí jako domeček z karet. Stát je potřeba přeměnit v distribuovanou servisní organizaci pro sebeuvědomělé zodpovědné lidi.

Jen silný, svobodný, nezávislý, sebeuvědomělý, zdravý a racionálně uvažující člověk, může dávat část své síly druhým a efektivně pomáhat. Já osobně na tom pracuji, jak nejlépe dovedu. Začněme na tom pracovat v místě, kde žijeme. Spolu.

Člověk je člověk. Jsem člověk. A co Vy?

Mojmír Macek
Sedmero.org


 

Racionální sekularismus: Jaká je Vaše definice? :-)

Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2015/11/jsem-clovek.html