«Ani (ANO) do roka a do dne | Hlavní| Fejsbůčková Banánová republika 1 »

Krab žere dál a chobotnice přisátá na státní zdroje se jen směje

Před rokem přišla neziskovka Kverulant.org s odhalením „CRAB – největší tunel v dějinách IT“. Kromě outsider media a hysterické reakce z Ministerstva financí, jsme se tehdy dočkali příslibu pana ministra financí Babiše, že na celý projekt udělá mimořádný audit. (jedná se ve všech smlouvách o výdaje za několik miliard). Přesně po roce tu máme první neoficiální zprávu: „Audit problematického IT projektu CRAB odhalil chyby za 181 milionů korun“ a „Auditní zpráva, kterou má Kverulant.org k dispozici uvádí, že z 254 milionů korun bylo v souladu se zákonem utraceno jen 73 milionů korun.“ To znamená, že 71% z výdajů první zaváděcí fáze projektu bylo utraceno protizákonně? Jak mohou občané dodržovat složité zákony Česka, když i nejvyšší státní úředníci na ně kašlou?

A zveřejní MFČR a pan ministr konečně po roce finální verzi auditu, která byla již v pracovní verzi hotová na jaře? S jakou verzí pracovali jeho nyní již bývalí přímí pořízení? Proč není audit dosud oficiálně hotový a zveřejněný?

Jak je vidět, tak se audit věnoval výhradně smlouvám na pořízení a uvedení do provozu celého systému, které byly ještě plně v odpovědnosti Ministra financí Miroslava Kalouska a jeho tehdejšího náměstka Zdeňka Zajíčka (dotační EU projekt Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dokončovaný v roce 2012). Následnými smlouvami na provoz a úpravy již pod Státní tiskárnou cenin – centrem sdílených služeb (STC) se audit nezabýval. Proč se auditují milióny a rozvojově provozní smlouvy v miliardové výši ne? Systém by provozně nasazený po dvouleté přípravě až na podzim roku 2012 a celý další rok se horko těžko rozjížděl a plnil daty.

Proč ministerstvo financí tento audit tají a proč o něm nenajdeme v médiích ani zmínku, nejsou ho plná média, když už byl hotový 31.8.2015? Vždyť za tuto zakázku nesl plnou odpovědnost úhlavní nepřítel Babiše pan Kalousek. Proč to tedy Babiš nerozsvítí naplno a nezveřejní všechny detaily? Zajímavá je také shoda náhod, a drby co kolují po Letenské ulici, že na ministerstvu financí dostal od svých podřízených pan ministr pracovní úplnou verzi auditu těsně před vyhazovem vrchního auditora pana Lukáše Wagenknechta na konci června. Jaká je aktivní role pana Babiše v celé kauze? Otázky zůstávají. Kde je pravda? A novináři? Že mlčí? Dřív aspoň mlžili :-)

Spousta záhad zůstává, tou největší je, jak někdo, kdo znevažuje výsledky práce svých nejen přímých podřízených, někdo kdo setrvale poškozuje dobré jméno úředníků celého resortu ministerstva financí a zaměstnanců České republiky a manipuluje nepokrytě občany, může být dosud ministrem. Asi to bude tím, že pan Bureš Boyle Babiš dává obyvatelům Česka krmit. 201511_FB_davam_vam_krmit

Nezůstává než položit opět pár zásadních otázek přímo panu ministrovi, třeba nám některý z jeho auditů aspoň na jednu z nich odpoví:

  1. Proč stojí informační systém centrálního registru administrativních budov státu (CRAB má cca 4 tisíce kousků v evidenci) a jeho majetku jen na provozu přes 15 miliónů měsíčně? Tj. řádově více, než je cena obvyklá? Jaký to má smysl? Nebo již pan ministr zde také ušetřil svými počty stanovených 70% ?
  2. Proč se MFČR nezabývalo auditem celého projektu CRAB, tj. včetně servisní smlouvy na provoz systému uzavírané panu ministrovi podřízenou Státní tiskárnou cenin již v roce 2012 a jejích dodatků (posledním je snad číslo 8.)?
  3. Zveřejní někdo konečně skutečnou návratnost projektu CRAB namísto mlžení o možných úsporách?
  4. Zásadní otázkou stále zůstává, zdali by stejnou práci tj. evidenci a správu necelé čtyřtisícovky budov nezvládlo jedno oddělení úřadu a s ročními náklady o dva řády nižšími…

A další otázky z mého loňského příspěvku: Poradíte Andrejovi? (aka velký bratr Babiš) zůstávají nezodpovězeny a orgány činné také nic neprošetřují. Proč? Celý projekt byl prvotně realizován pod názvem: „Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy“ s rozpočtem 254 miliónů z čehož 216 „přispěla“ EU.

Rád bych tímto článkem vyzval IT odborníky a firmy pro zodpovězení jednoduché otázky: Na kolik by od Vás vyšel informační systém na evidenci několika tisíc administrativních budov státu? Včetně (a) vytvoření a implementace + (b) jeho roční provoz jako služba v privátním cloudu? Stručný popis funkčnosti lze snadno nalézt na internetu přímo pod hesly CRAB (Centrální registr administrativních budov) či ISMS (Informační systém o majetku státu) anebo matoucím názvem zakázky uvedeným výše. Vše je transparentně zveřejněno, včetně podrobného znění smluv a všech dodatků.

Ze zmiňovaného auditu (viz. zde dokument auditní zprávy podepsaný již 31.8.2015) lze na závěr uvést jednu zajímavost:

„U zjištění č. 1, č. 2 a č. 3 došlo k úpravám po formální stránce, samotný text nebyl výrazně měněn. U výše uvedených zjištění a u zjištění č. 5 bylo ponecháno více prostoru pro věcné vypořádání z důvodu jejich finančního dopadu celkem 181 053 621,60 Kč“ (pozn. autora: finanční dopad znamená, že na to EU fondy nepřispějí a vše zaplatíme výhradně z rozpočtu ČR) a „Na základě Stanoviska auditovaného subjektu upustil Auditní orgán od Stanovení ceny obvyklé celého projektu (viz Příloha č. 2 Návrhu Zprávy). Daná příloha byla ze Zprávy o auditu operace vypuštěna.“ Proč?

Pane ministře financí, myslíte správu financí a majetku státu vážně, chcete ji dělat odpovědně, transparentně a s péčí řádného hospodáře? Tak prosím, než zvracení nadávek a urážek svých politických konkurentů a občanů ve stylu „všici tu kradnů“, začněte sám u sebe na MF ČR, vyčistěte augiášovy chlévy a zameťte si prosím před vlastním prahem. Přestaňte se vyhýbat politické odpovědnosti a začněte konečně auditovat celé systémy a ne jen jejich zavedení a vybrané části. Je třeba auditovat i ty části, které nejsou pod hledáčkem auditních orgánů EU. Provoz mnoha nesmyslných informačních systémů státu stojí zbytečně desítky miliónů měsíčně.

Přestaňte prosím "voliče krmit" a dejte na stůl fakta, přestaňte účelově manipulovat s čísly a zveřejněte transparentně všechny smlouvy a audity projektů ICT, které Vaše ministerstvo aktuálně zpracovává. Vaši voliči to dozajisté ocení a nebude Vám hrozit, že Vás za chvíli budou volit jen členové sekty anonistů prostého dne. Děkuji.

Jak je vidět, tak pro některé superlidi se stala Česká republika výbornou imigrační zemí s netušenými možnostmi… Makáme, zhasněte.

Já osobně bych byl radši, kdyby krabi a chobotnice zůstali v ekosystému kam patří: ve slaném moři. Parazitování na Česku, které slané moře nemáme, jim může rozhodit rovnováhu organismu a nepřežijí. Věřím, že i Češi se probudí v čas a dřív, než se mloci přizpůsobí trvalému životu ve sladkovodních vodách. Nebo již je pozdě? To by pak budoucnost Česka byla nejistá, stejně jak o tom psal již Karel Čapek v knize Válka s mloky...

Přívětivý den a kupu radosti z tvoření a smysluplné práce pro sebe a respektující svobodné lidi přeji

Ing. Mojmír Macek

 

Aktuálně to podstatné:
http://blog.sedmero.org/2015/11/krab-zere-dal-a-chobotnice-se-jen-smeje.html