sobota, 17 listopad 2012

Ministerstva

Sedmero ministerstev je naprosto dostačujících: Sedmero_logo_default

  1. spravedlnosti (měřit je třeba všem stejně a je to klíčová instituce pro ochranu svobody, ne buzeraci a zneužívání ze strany "mocipánů")
  2. vzdělání (kultury, informatiky, tělesné výchovy jak kdo chce jedno téma to jest:-)
  3. bezpečnosti (vnitřní i vnější, bezpečností složky tak malého státu by měly být integrované a efektivně spolupracující)
  4. financí (z rozumem je třeba hlídat hospodaření, nezávisle auditovat druhé, ne dotovat "kamarády" a dohlížet na dávky pro skutečně potřebné)
  5. krajiny (od životního prostředí až po produkční funkci kulturní krajiny a rozvoj sdílené infrastruktury)
  6. zahraničí (diplomacie je jediná naděje pro přežití malého svobodného státu)
  7. zdravotnictví (prevence, hygiena a špičková medicína a ověření nových postupů potřebuje koordinaci)

Ministerstvo spravedlnosti má ve své odpovědnosti soudní a legislativní systém. Bez vymahatelnosti práva není svobodná spole;čnost možná.

Ministerstvo vzdělání a informatiky se stará o konkurenceschopnost populace státu, školství, telovýchovu, kulturu.  Mezi klíčové kompetence patří pravidla pro fungování státní správy a samospráv. Má v kompetenci projekty e-goverment a bezpečnou elektronizaci správních agend státu.

Ministerstvo bezpečnosti má na starosti jednotný záchranný systém státu, včetně policie, hasičů a záchranné služby, armádu a vězeňskou službu. Jediný boj, který má na starosti je ten se živelnými pohromami.

Ministerstvo financí pečuje o sabilitu a sílu měny, vlastní měnovou politiku, dohled na finanční instituce (banky,pojišťovny,...)  a samozřejmě výběr daní. V jeho kompetenci je daňový systém, včetně zavedení negativní daně pro sociálně slabé a skutečně potřebné občany.

Ministerstvo krajiny pečuje o kvalitu životního prostředí, rozvoj kuturní krajiny a regionální infrastrukturu, památky a místní rozvoj. Zajišťuje proces změn republikového regionálního územního plánu a koordinaci projektů v celém území státu. Pečuje o ochranu krajiny a jejich optimálního využití a dodržování pravidel pro všechny občany.

Ministerstvo zahraničí odpovídá za propagaci a diplomatická (obchodní) zastoupení Česka mimo území státu a jednání s organizacemi mezinárodního práva.

Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za fungování systému zdravotní péče dostupného po celém území státu v základním (zdarma) i optimálním standardu (pro ty, co si platí povinné zdravotní pojištění).  Další nadstandardní péči si občané mohou zajistí na bázi komerčního dobrovolného připojištění.

Nyní má Česká Republika 14 ministerstev. Nemyslíte si také, že by jich stačila polovina?

Aktuálně to podstatné: