úterý, 02 září 2014

O Sedmero

Tato stránka je věnovaná sdílení myšlenek a zkušeností souvisejících s tématem rozvoje demokratické společnosti. Věnuje se tématům zaměřených na význam svobody jak myšlení, tak ekonomického chování. Cílem těchto stránek je otevření prostoru pro sdílení nových konstruktivních nápadů, pozitivního, objektivního a kritického myšlení a také prostor pro moderovanou diskuzi s použitím toho nejlepšího co lidé mají: Rozumu.

Mezi hlavní témata, kterým se věnujeme patří: Logo7ero

  • role jednotlivce, jeho svobodné vůle a štěstí, jako základ pro fungování celku
  • principy a filosofie fungování moderní společnosti s respektem k druhým
  • spravedlnost a jasně srozumitelné právo jako klíčový nástroj pro společné fungování lidí, jak v byznysu, tak v osobním životě
  • spolupráce v týmu, jak na místní samosprávné úrovni, tak ve vyšších celcích
  • vzdělání občanů (dětí i dospělých) k sebeúcně a pomoc při neustálem trénování odolnosti jedince proti manipulaci a zotročování
  • jak přežít padouchy ve společnosti
  • veřejnoprávní instituce v souvislostech: Jaké jsou vlastně skutečně potřeba?
  • optimální fungování samospráv a efektivního státu (e-goverment)
  • pozitivní psychologie pro posílení jednotlivce a jeho štěstí je přínosem také pro celek
  • polemika s názory (i z těchto stránek) může přinést často něco nového:-)

Je zbytečné naříkat, nadávat, remcat, fňukat a donekonečna glosovat lidskou hloupost, korumpovatelnost, náklonnost k manipulaci a zneužití nejnižších pudů člověka. Negativity jsou média a celý internet plná. Když nevezmeme rozum do hrsti a nepotlačíme všechny manipulativní ismy, fanatická náboženství a běsy v nás, neposuneme se dopředu.  Dejme prostor novým konstruktivním nápadům, svobodné vůli, osobní motivaci a pozitivnímu tvoření. Pojďme přetavovat zlo v pozitivní tvůrčí tvoření a společně kultivovat slušnost!

Následujte rozum, ne vrtochy a domněnky!

Doporučujeme následovat tyto značky na Twitter

Proč Sedmero? No prostě třeba proto, že týden má 7 dní:-) a většina z nás se dobrovolně řídí stejným kalendářem. Čas nám měří všem stejně. Pokud chceme fungovat na planetě Zemi, můžeme brát za jistotu a oporu rozumu přírodní zákony a z pohledu filosofie být nestále ve středu před demero hříchy a kultivovat sami v sobě sedmero ctností.

Webové stránky sedmero.cz jsou otevřeny všem rozumným názorům, zamyšlením a návrhům slušných lidí, kteří si váží a respektují druhé. Slova je pak třeba přetvářet v činy a proto vzniklo také SEDMERO.org: zde spojujeme rozumné lidi, stmelujeme zkušenosti, vymýšlíme řešení a strategie pro jejich uvedení do života.

Aktuálně to podstatné: