Archiv kategorie "Veřejnoprávní"

12/14/2014

7 důvodů pro zrušení krajů

  1. Česko je malá země a nepotřebuje tolik úrovní samosprávy - 14 krajů.

    Obce s rozřířenou působností (205) jsou dostatečně silným regionálním celkem, mají blízko k lidem a přitom mohou efektivně koordinovat regionální aktivity se sousedy.

2. Krajské úřady a jejich provoz zbytečně stojí veřejné rozpočty přes 10 miliard korun ročně + výdaje na mnoho nesmyslných, neefektivních a předražených "dotačních" zakázek a vyvolané náklady na zvýšenou byrokracii v to něpočítaje.

3. Aktuální "kompetence" krajských úřadů je možné rozdělit mezi obce s rozšřenou působností (ORP) a stát. Kraje jsou zbytný mezičlánek státní správy. Nikdy nevyřeší příčiny neefektivity na centrální úrovni státu anebo obcí, jen celou situaci ještě komplikují, prodražují a jsou dalším mezičlánkem pro bujení korupce.

4. K čemu potřebujeme další razítka, informační systémy - registry, datová centra, předpisy a budovy plné úřadníků? Stačí přece ty centrální a data je lepší zabezpečit jednou pořádně...

5. Kraje zavádí zmatky, komplikace a nekoncepční postupy do státní správy a samosprávy, zbytečnou byrokracii. Další zbytná kvanta předpisů a regulativů. Vyzná se v nich vůbec někdo? KÚ komplikují zbytečně efektivní elektronizaci státní správy. Veškeré systémy již jsou na centrální či obecní úrovni a na krajích se především plýtvá a duplicitně investuje do zbytečných agend, které může rozumně vykonávat efektivní stát ve spolupráci s obcemi. Na obecní úrovni má smysl investovat, na krajské je to hloupost anebo...

6. Krajské úřady a regionální fondy slouží více ku prospěchu regionálních kmotrů než většiny občanů. 

7. Rozdělování dotací na úrovni jednotlivých regionálních operačních programů je velmi neefektivní, často netransparentní a ... není vůbec zbytné?

K čemu Vy osobně potřebujete krajský úřad?

Continue reading "7 důvodů pro zrušení krajů" »

15/46/2012

Rozsviťme Česko

Pojďme společně hledat odvahu pro tvůrčí konstruktivní změny společnosti a pochopení pro druhé, pomáhejme rozsvěcovat místa pod svícnem kde vládne tma.  Nenechme zvítězit strach šířený z médií padouchy!  Je třeba se nebást a nekrást a pokud sami nenajdeme odvahu, tak aspoň pomáhejme zbylým pár statečným.

Rozsviťmě v Česku každý aspoň malinkatou svíčku a posviťme si na padouchy co nám tu vládnou a rozkrádají stát občanům pod rukama. Lze je přežít jen tehdy, pokud se spojí velká síla osobností na úrovni a občané odmítnou padouchům svoji bezmocnost. Nedopusťme, aby u nás zavládla tma korupce a zmaru.

Cestou jak změnit společnost a napravit porouchaný stát není revoluce a manipulace davem, ale jedině tvůrčí spolupráce a konstruktivní tvoření rozumných lidí.

Nevíte jak začít? Stačí si posvítit na padouchy, bojí se světla:-) !

"Bezmocnost druhých je základním předpokladem existence padoušství. Uvrhovat druhé do bezmocnosti a v bezmocnosti druhé udržovat je hlavní náplní veškeré činnosti padouchů, která je nezbytná k jejich přežití. Odepřete padouchovi sami svoji bezmocnost a stane se sám bezmocným." Benjamin Kuras (více rad zde na Facebook

 

18/34/2011

Protikorupční opatření Černošic

Město Černošice se připojilo k akci sdružení "Oživení" a přihlásilo svá protikorupční opatření na mapu bez korupce. Jaká tedy jsou? Přikládám výpis z mapa.bezkorupce.cz

1) Řešení škod způsobených městu
Ustavena škodní komise - odpovědnost jednotlivých pracovníků města.

2) Otevřené rozhodování orgánů města
Podklady jednání zastupitelstva předem na webové stránce (www.mestocernosice.cz). Zápis a přehled usnesení z každého zasedání na webu a v tisku. Jednacího řádu vstřícný veřejnosti. 30 minut na začátků zasedání pro různé otázky a podněty veřejnosti, na konci bod "různé". Ze schůzí rady zveřejňovány podrobné zápisy na webu a v městském tištěném periodiku. 

Continue reading "Protikorupční opatření Černošic" »

18/52/2010

Změna je možná - lidi nevzdávejte to! (za 4 roky znova)

Držím celé ČR palce, aby u Vás také zvítězili místní a slušní lidé.  Voliči v Černošicích dokázali, že změna je možná:-)

Po osmi letech skončila místní buňka ODS. Ano, možná jsou mírou výhry místní nezávislí kandidáti zaskočeni, vždyť nikdy neřídili úřadníky, nemají zkušenosti s bojem s větrnými mlýny, ale jsou stateční a v životě všichni dokázali, že se samostatně dokážou uživit vlastní prací! Osm let se již aktivně angažují v místní zastupitelstvu z pozice opozice a k tomu pracují v zaměstnání. Staví hřiště, vydávají noviny, pořádají akce pro děti, odhalují korupci. Pí. Gottelová je jediná co odmítla podepsat VV - Bártovi vázací smlouvu - tak byla vykopnuta a nestala se poslankyní. Škoda, že to nikdo nepřipoměl... 

 

Continue reading "Změna je možná - lidi nevzdávejte to! (za 4 roky znova)" »

16/36/2010

Stop dabingu!

Milá veřejnoprávní televize,

omez dabing a donuť tak Čechy konečně se pořádně naučit cizí jazyky! Ušetříš naše daně a konečně něco uděláš pro pozvednutí české ekonomiky.

Česko má úžasný potenciál stát se zemí s vyspělou ekonomikou postavenou na špičkových technologiích. K tomu je třeba zlepšit znalost cizích jazyků v populaci. Co pomáhá? Méně dabovaných filmů v televizi.

Tož lidé z TV veřejné služby do toho! Ještě ušetříte z našich daní. Titulky bohatě stačí a i bez nich se obejdeme:-)

STOP dabingu na Facebooku

 

26/55/2009

Sedmero zásad veřejného činitele

1) SVOBODA
Hájím svobodu s respektem k svobodě ostatních. Uvědomuji si, že demokracie neznamená, že si mohu dělat cokoliv.

2) SPRAVEDLNOST
Dodržování práv a povinností k druhým je základem vyspělé společnosti. Před zákonem jsme si všichni rovni. Tam kde není zákon má navrch morální princip.

3) RESPEKT
Respektuji názor druhých. Vážím si úspěchu a výsledků práce druhých a neházím lidem klacky pod nohy.

4) ODPOVĚDNOST
Odpovědnost za vlastní chování a skutky je pro mne klíčová. Vyžaduji také po ostatních, aby byli odpovědní za své činy. Maximalizuji pozitivní přínos svého jednání pro společnost a minimalizuji dopady svého počínání na přírodu.

5) NEZNEUŽIJI
Nezneužívám důvěrné informace, postavení a funkce k osobnímu prospěchu ať již v politice, hospodářské či společenské oblasti. Nepřijímám úplatky, nepodplácím, nezastrašuji. Nepřijímám a také nevyžaduji neoprávněná privilegia a příjmy. Neprotěžuji jednotlivce ani zájmové skupiny. Vystupuji veřejně proti korupčnímu jednání.

6) ROZUM
Nevyvyšuji se a neopájím se svou MOCÍ nad druhými. Nenechám slastí z moci ovlivnit svůj rozum a rozhodování. Získané podklady a argumenty pro rozhodování si ověřuji.

7) SMYSL
Neustále se zamýšlím nad smyslem a efektivitou svého počínání a jeho pozitivním přínosem pro společnost. Snažím se minimalizovat neefektivní či zbytečnou byrokracii a její zátěž pro občany.

Mé sedmero hlavních zásad tvoří ochrana svobody a spravedlnosti, respekt k druhým, odpovědnost, nezneužívání moci, zdravý rozum a hledání smyslu mého počínání.

V případě porušení kterékoliv z výše uvedených zásad okamžitě dobrovolně rezignuji na veškeré své volené funkce.

Continue reading "Sedmero zásad veřejného činitele" »

Aktuálně to podstatné: